Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Općina Brtonigla

Poštovana,

Općina Brtonigla-Verteneglio je sufinancirala postavljanje 2 punionice elektromotornih vozila na adresi: Brtonigla-Verteneglio, Mlinska 2. Općina je financirala troškove označavanja parkirališnih mjesta za postavljanje punionica.Moguće je istovremeno punjenje za 2 automobila. Naplata ne postoji.

Sa štovanjem

Marica Garić dipl.iur.
Pročelnica
Assessore
Općina Brtonigla-Verteneglio-Comune di Brtonigla-Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1-Piazza S.Zenone 1
52474 Brtonigla-Verteneglio
Tel/Fax: +385 (0)52 774 174
E-mail: [email protected]
Web: www. brtonigla – verteneglio.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org