Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Dubravica od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Dubravica Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani,   sukladno članku 17. stavku 1. točki 1., a u vezi sa člankom 23. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodn...
Financiranje medija od strane lokalne samouprave
Odgovor Općina Dubravica prema Saša Paparella dana .

Uspješan.

Poštovani, Dostavljamo drugi dio priloga koji smo dostavili jumbo mailom, a koji niste mogli otvoriti. Molimo da potvrdite primitak ovog maila. Unapr...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Dubravica prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 17. stavku 1. točki 2. alineji 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a u vezi sa člankom 5. stavk...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Dubravica od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Dubravica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 20...
Općina Dubravica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica Tel: 01/3399-360 Fax: 01/3399-707 E-mail: [Općina Dubravica e-mail za zahtjeve] ______________________...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?