Popis punionica za e-automobile

Zahtjev je uspješan.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Pročelnica Općina-Dubravica, Općina Dubravica

5 privitaka

Poštovani,

Sukladno članku 17. stavku 1. točki 2. alineji 4. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a u vezi sa člankom 5. stavkom 1.
točke 3. istog Zakona, službenik za informiranje Općine Dubravica Vam u
prilogu dostavlja presliku dokumenata koja sadrži informaciju traženu
zahtjevom za pristup informacijama, zaprimljenog u Općini Dubravica dana
28.12.2020. godine.

 

S poštovanjem,

 

Silvana Kostanjšek

Službenik za informiranje Općine Dubravica

 

 

[1]grbRH 

[2]grb-mREPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag. Iur.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

MB: 02681587, OIB: 89243140464

Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel. 01/3399-360, fax: 01/3399-707

e-mail : [3][Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]

[4]www.dubravica.hr

 

 

References

Visible links
3. mailto:[Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]
4. http://www.dubravica.hr/