Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Dubravica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Dubravica

Općina Dubravica
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel: 01/3399-360
Fax: 01/3399-707
E-mail: [Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]
________________________________

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva molim Vas da nam sukladno članku 18. stavku 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13. 85/15) dostavite potpune
podatke kako bi Vam mogla dostaviti tražene informacije.

Naime, u skladu sa gore navedenim člankom u zahtjevu niste naveli svoju
adresu, a ista nam je potrebna u svrhu vođenja Upisnika o zaprimljenim
zahtjevima.

Nakon što nam dostavite potpuni zahtjev, rado ću Vam dostaviti tražene
informacije.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Ana Stiperski

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Za: Općina Dubravica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Molim vas potvrdu je li moj zahtjev zaprimljen uredno.

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Dubravica

Općina Dubravica
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel: 01/3399-360
Fax: 01/3399-707
E-mail: [Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]
________________________________

Poštovani,

Vaš zahtjev je zaprimljen.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Ana Stiperski

prikazati citirane dijelove

Općina Dubravica

1 privitaka

Općina Dubravica
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel: 01/3399-360
Fax: 01/3399-707
E-mail: [Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]
________________________________

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam traženo.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Ana Stiperski

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Dubravica

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 30.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj. ukupan teret place ili naknade duznosnika na
proracun)

S poštovanjem,

David Tadis

Općina Dubravica

1 privitaka

Općina Dubravica
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel: 01/3399-360
Fax: 01/3399-707
E-mail: [Općina Dubravica e-mail za zahtjeve]
________________________________

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo traženu dopunu.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Ana Stiperski

prikazati citirane dijelove