Poštovani,   Priloženo odgovor na Zahtjev za pristup informacijama.     Lijepi pozdrav,   Andrea Rajković Pročelnica Jedinstvenog uprav...
Poštovani, Temeljem Vašeg Zahtjeva za pravo na pristup informacijama priloženo dostavljam preslike traženih ugovora i kartice konta dobavljača. Općina...
Poštovani,   Temeljem Zahtjeva za pristup informacijama – Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima u nastavku dostavljamo popis trgovačkih...
Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Sveta Nedelja od strane Gong dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveta Nedelja Poštovani, odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 7.svibnja 2021. Stoga vas ponovno temeljem Zakona...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sveta Nedelja prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Općina Sveta Nedjelja nema punionica za e-automobile na svom području koje je (su)financiralo ovo tijelo javne vlasti. Lijepi pozdrav And...
Financiranje medija
Odgovor Općina Sveta Nedelja prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, U prilogu Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev. Sa štovanjem, Općina Sveta Nedelja V.D. Pročelnika Vitaljano Beletić
Poštovani, sukladno vašem traženju u privitku Vam šaljemo informacije vezane za mjesečnu bruto plaću načelnika, te mjesečne naknade zamjenika načeln...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?