Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Općina Sveta Nedelja kao dio skupine poslane na 40 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ
Selska 7c
10000 Zagreb
Novinar

Općina Sveta Nedelja

3 privitaka

Poštovani,

Temeljem Vašeg Zahtjeva za pravo na pristup informacijama priloženo dostavljam preslike traženih ugovora i kartice konta dobavljača.
Općina Sveta Nedelja u 2020. i 2021. godini nije medijima isplaćivala subvencije ili donacije.
KLASA: 008-01/22-01/004
URBROJ: 2163-32-01-22-2

Lijepi pozdrav

Andrea Rajković
Pročelnica

prikazati citirane dijelove