Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Općina Sveta Nedelja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Sveta Nedelja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Sveta Nedelja

2 privitaka

Poštovani,

 

Temeljem Zahtjeva za pristup informacijama – Pregled vlasničkih udjela u
trgovačkim društvima u nastavku dostavljamo popis trgovačkih društava u
(su)vlasništvu Općine Sveta Nedelja sa zatraženim pojedinačnim podacima i
službenim internetskim stranicama – kontaktima.

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|Red.|Naziv pravne|Postotak/ |Sjedište|Naziv |Kontakt podaci (email, telefon, telefaks)|
| |osobe | |i adresa|odgovorne| |
|br. | |udio u | |osobe | |
| | |vlasništvu| | | |
|----+------------+----------+--------+---------+-----------------------------------------|
|1. |TV NOVA |0,45 |Pula, |Denis |[1][e-mail adresa] |
| |d.o.o. | |Mletačka|Mikolić | |
| | | |12/V | |  |
| | | | |direktor | |
| | | | | |052/211-411 |
| | | | | | |
| | | | | |  |
| | | | | | |
| | | | | |[2]https://tvnova.hr/ |
| | | | | | |
| | | | | |  |
|----+------------+----------+--------+---------+-----------------------------------------|
|2. |VODOVOD |8,68 |Labin, |Alen |[3][e-mail adresa] |
| |LABIN d.o.o.| |Slobode |Golja | |
| | | |6 | |  |
| | | | |direktor | |
| | | | | |[4]http://vodovod-labin.hr/kontakt/ |
| | | | | | |
| | | | | |  |
|----+------------+----------+--------+---------+-----------------------------------------|
|3. |1. MAJ |9,21 |Labin, |Donald |[5][e-mail adresa], |
| |d.o.o. | |Vinež 81|Blašković| |
| | | | | |[6][e-mail adresa] |
| | | | |direktor | |
| | | | | |  |
| | | | | | |
| | | | | |[7]http://prvimaj.hr/?page_id=17 |
| | | | | | |
| | | | | |  |
|----+------------+----------+--------+---------+-----------------------------------------|
|4. |IVS – |0,34 |Buzet, |Daniel |[8][e-mail adresa] |
| |Istarski | |Sv. Ivan|Maurović | |
| |vodozaštitni| |8 | |  |
| |sustav | | |direktor | |
| |d.o.o. | | | |[9]https://www.ivsustav.hr/objava/kontakt|
| | | | | | |
| | | | | |  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

Lijepi pozdrav,

 

Andrea Rajković

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela

Telefon: 052 880-395, 052 865-631

Mobitel: 091 189 01 96
e-mail: [10][e-mail adresa]

 

 

Općina Sveta Nedelja

Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
Adresa za dostavu putem pošte: Općina Sveta Nedelja, p.p. 10, 52231
Nedešćina 

Web: sv-nedelja.hr
Telefon: 052 865-631, 052 865-008
E-mail:  [11][Općina Sveta Nedelja e-mail za zahtjeve] 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. https://tvnova.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://vodovod-labin.hr/kontakt/
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[e-mail adresa]
7. http://prvimaj.hr/?page_id=17
8. mailto:[e-mail adresa]
9. https://www.ivsustav.hr/objava/kontakt
10. mailto:[e-mail adresa]
11. mailto:[Općina Sveta Nedelja e-mail za zahtjeve]

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Sveta Nedelja

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg