Osnovna škola August Šenoa KLASA:008-02/17-01-02 URBROJ:2158-20/17-02-03 Osijek, 21.12.2017.                                               ...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola August Šenoa, Osijek prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Osnovna škola August Šenoa KLASA:008-02/16-01-01 URBROJ:2158-20/16-01-02 Osijek, 29.9.2016.                                                ...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?