Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola August Šenoa, Osijek

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

OŠ August Šenoa,

1 privitaka

Osnovna škola August Šenoa

KLASA:008-02/17-01-02

URBROJ:2158-20/17-02-03

Osijek, 21.12.2017.

 

 

                                                                                  
Igor Valentin-imam pravo znati

 

 

 

Predmet: Igor Valentin

-        zahtjev za pristup informacijama

-        obavijest, daje se

 

 

Povodom  Vašeg zahtjeva za pristup informaciji obavještavamo Vas o
sljedećem:

 

1.      Vijeće roditelja ustrojeno je  28. rujna 2017. godine

2.      15 članova vijeća roditelja

3.      Silvija Ćurak – predsjednica Vijeća roditelja

4.      Zrinka Bogović – predstavnica roditelja u Školskom odboru

5.      28. rujna 2017. je datum održane sjednice Vijeća roditelja

6.      zapisnik u privitku

7.      Prijedloga nije bilo upućenih ravnatelju škole

S poštovanjem

 

                                                                                       
Službenik za informiranje

                                                                                                   
Marija Budrovac