Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bana Josipa Jelačića, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošt...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Bana Josipa Jelačića, Zagreb prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, Vezano za vaš Zahtjev za pristup informacijama dostavljamo vam odgovor: 1. Naša škola ima propisan način odijevanja čl. 20. Pravilnika o kuć...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?