Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Bana Josipa Jelačića

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Mail Delivery Subsystem, Osnovna škola Bana Josipa Jelačića, Zagreb

2 privitaka

The original message was received at Mon, 19 Sep 2016 15:29:25 +0200
from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged)

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[e-mail adresa]
(reason: 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-18732-1474291766-2>)
(expanded from: <[Osnovna škola Bana Josipa Jelačića e-mail za zahtjeve]>)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to imap.skole.hr.:

prikazati citirane dijelove

<<< 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-18732-1474291766-2>
554 5.0.0 Service unavailable

Jelica Kožul, Osnovna škola Bana Josipa Jelačića, Zagreb

Poštovana,
Vezano za vaš Zahtjev za pristup informacijama dostavljamo vam odgovor:
1. Naša škola ima propisan način odijevanja čl. 20. Pravilnika o kućnom redu. (čl. 20).
2. Način odijevanja učenika propisan je Pravilnikom o kućnom redu - www.os-bana-jjelacica-zg.skole.hr
3. Naša škola nema propisan način odijevanja za učitelje, predavače i ostale zaposlenike skole.
4. Digitalnog dokumenta za propisani način odijevanja učitelja, predavača i ostalih zaposlenika škole nema.
U našoj školi nema niti jednog akta iz kojeg je vidljivo da je na snazi dress code u školi.
5. Skupina za praćenje provedbe kodeksa odijevanja u školi ne postoji.

Pozdrav,
Jelica Kožul

prikazati citirane dijelove