Psihijatrijska bolnica Lopača, Rijeka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo, također poznato kao PB Lopača

Psihijatrijska Bolnica LOPAČA je specijalna bolnica čiji je osnivač Grad Rijeka namijenjena za liječenje duševnih bolesti i poremećaja te rehabilitaciju oboljelih.

3 zahtjeva
Dječja i adolescentna psihijatrija
Zahtjev za požurnicom poslan Psihijatrijska bolnica Lopača, Rijeka od strane Jerko Jerić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Psihijatrijska bolnica Lopača, Rijeka Poštovani, jeste li zaprimili upit vezan za dječju i adolescentnu psihijatriju? Kada mislite na isti odgov...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA Poštovani, Na Vaš predmetni zahtjev odgovaramo kako slijedi: - Broj bolničkih kreveta u PB Lopača: 168 od čega trijažni...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?