Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo, također poznato kao SB Goljak

2 zahtjeva
Poštovani, u 2014. godini u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama nije provedena niti jedna klinička studija....
Poštovani,   dostavljamo vam sukladno vašem zahtjevu tražene informacije.   1. informaciju o broju bolničkih kreveta i broju triažnih kreveta u...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?