Studentski rad 2019-2022

Trenutno čeka odgovor Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Za: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula

Poštovani/e,
Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se
dostave slijedeće informacije:

1. Broj naručitelja posla, broj posredovanja, vaša ostvarena naknada (12%) u
2019., 2020.,2021., i 2022. godini, posredstvom Vašeg Studentskog centra

2. Kojih dvadeset poslodavaca ima najveći udio ostvarenih ugovora u 2019., 2020., 2021., i 2022. godini, o kojem broju ugovora se radi, i koliki postotak svih ostvarenih ugovora
predstavljaju ti poslodavci 2019., 2020., 2021., i 2022. godini?

3. Koliko puta je bila prijavljena neisplata i koliko puta je SC
pravnim putem osigurao isplatu u zadnje četri godine?

Napomena: nije potrebno odjednom odgovoriti na sva pitanja, može i
pojedinačno, davajući prioritet pitanju koje je brže i lakše za
odgovoriti.

S poštovanjem,

Mirko Šaravanja