Turistička zajednica Kvarner info - jug

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Uputite zahtjeve na tijelo javne vlasti pod nazivom Turistička zajednica Kvarnera, Opatija

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Poštovani, prosljeđujemo Vam traženo. Lp -------- Proslijeđena poruka -------- Naslov: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Broj turista u 201...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?