Turistička zajednica Kvarner info - vrata Jadrana

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Poštovana gospođo Radočaj,   podatke o ostvarenom turističkom prometu na području Kvarnera u razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine možete pro...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?