Zagorski vodovod, Zabok

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

6 zahtjeva
Poštovani ! Nastavno na upit na javni izljev na lokaciji VS Zabok i uprava Zagorskog vodovoda možemo Vam izjaviti kako slijedi: Vezano uz javni izlje...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo zatraženi poziv za nadmetanje, kao i povezn...
Poštovani,   Nastavno na Vaš upit od dana 04. lipnja, a vezano za česmu kod Vodospreme Zabok, te česmu ispred upravne zgrade Zagorskog vodovoda d....
Ispravnost česme kod Vodospreme i zaštita od vandalizma
Odgovor Zagorski vodovod, Zabok prema Pokreni Zabok dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Na Vaš zahtjev odgovoreno je dana 12. ožujka 2021. g., u nastavku dostavljamo odgovor. S poštovanjem,
Stanje česme kod Vodospreme
Odgovor Zagorski vodovod, Zabok prema Pokreni Zabok dana .

Uspješan.

Poštovani ! Nastavno na prigovor u vezi javnog izljeva na lokaciji vodospreme Zabok, mogu izjaviti da je ista privremeno van uporabe zbog oštećenja na...
Poštovani, nastavno na Vaš upit u svezi kontakt podataka za zaprimanje prigovora korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnije...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?