Zagorski vodovod, Zabok

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

2 zahtjeva
Stanje česme kod Vodospreme
Zahtjev poslan Zagorski vodovod, Zabok od strane Pokreni Zabok dana .

Čeka odgovor.

Za: Zagorski vodovod, Zabok Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite s...
Poštovani, nastavno na Vaš upit u svezi kontakt podataka za zaprimanje prigovora korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnije...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?