Ispravnost česme kod Vodospreme i zaštita od vandalizma

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Zagorski vodovod, Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Česma kod Vodospreme je trenutno van funkcije zbog oštećenja nastalih uslijed djelovanja trećih osoba. Razmišlja li se o rješenju koje bi bilo otpornije na vandalizam, u pogledu robusnije česme ili pak nekog oblika nazdora lokacije?

Također, česma je i prije oštećenja nastalih uslijed djelovanja trećih osoba bila van funkcije ili je voda bila "zatvorena", pa se česma nije mogla koristiti. Molimo Vas da navedete koji je tome bio razlog.

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Za: Zagorski vodovod, Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani, molimo Vas odgovor na postavljeno pitanje od 10. ožujka.

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Zagorski vodovod, Zabok

Poštovani,

Na Vaš zahtjev odgovoreno je dana 12. ožujka 2021. g., u nastavku dostavljamo odgovor.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org