Zagrebačke ceste

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Promet i komunikacije, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Zagrebačke ceste su Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. Registrirani smo za održavanje, upravljanje i zaštitu nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Proširenje parkirališta crkva Remete Zagreb
Zahtjev za požurnicom poslan Zagrebačke ceste od strane Gordan Plavljanić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Vlado Suša Poštovani Pitanje nije bilo tko je izdao nalog nego koliki su troškovi izrade privatnog parkinga i tko ih je platio? Zagrebačke ces...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?