Proširenje parkirališta crkva Remete Zagreb

Čeka se odgovor na požurnicu Zagrebačke ceste za rješavanje ovog zahtjeva.

Za: Zagrebačke ceste

Poštovani

Zanima me iznos koliko su plaćeni radovi na proširenju ilegalnog parkinga remetske crkve ( 2017) ? I po kojoj osnovi Zagrebačke ceste izvode ilegalne radove proširenja parkinga u zelenoj zoni ( nasipavanje brda, asfaltiranje, javna rasvjeta)?
Radovi su fotografirani tako da ne možete reći da ih ZG ceste nisu izvodile.

S poštovanjem,

Gordan Plavljanić

Poštovani,

Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste su samo izvršitelj radova. Odluku o radovima donosi vijeće gradske četvrti kojem lokacija izvođenja radova pripada. U ovom slučaju svakako bi Vam savjetovali da se s pitanjem obratite u Vijeće gradske četvrti Maksimir.

Lp,

Vlado Suša

Koordinator poslova 
Ured Uprave
Služba za potporu Upravi
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 642 0008
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr
 
Disclaimer:
 
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!
 
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački holding d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove

Za: Vlado Suša

Poštovani
Pitanje nije bilo tko je izdao nalog nego koliki su troškovi izrade privatnog parkinga i tko ih je platio?
Zagrebačke ceste su bile izvođač pa je taj posao netko vjerojatno i platio. Parking je građen na privatnoj parceli u vlasništvu crkve ( bez dozvola).
Ukoliko besplatno izvodite radove asfaltiranja, zanima me kako mogu izdati nalog za asfaltiranje moga prilaznog puta i parkinga ( također sam privatna osoba)?

S poštovanjem,

Gordan Plavljanić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org