Slobodan Obradović

Za: Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
Šećerana 23

Janja Juzbasic,

uto, 10. ožu 2020. u 11:17 Slobodan Obradović
<[1][ZPPI #7235 email]> napisao je:

Za: Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše
firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
Šećerana 23

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[2][ZPPI #7235 email]

Je li [3][Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Zavičajni muzej Stjepana Grubera,
Županja? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

 Poštovani!
Ugovor o  radu  naše direktorice se prema Zakonu o zaštiti podataka ne
smijem Vam dostaviti  bez posebnoga odobrenja osobe s kojom je potpisan
Ugovor, a 
iznos plaće ravnatelja Muzeja  se izračunava na način da se osnovica plaće
( 8.082,80)  množi s koeficijentom složenosti posla  koji za mjesto
ravnatelja iznosi 
1,6 te se na ovaj  iznos obračunava minuli rad, stimulacije (ako postoje)
i dr.
 Na kraju ispričavamo se na malom zakašnjenju slanja odgovora koji je u
malom zakašnjenju zbog bolesti osobe za informiranje.
Srdačan pozdrav iz Muzeja!
--

 

Ravnateljica:

mr. sc. Janja Juzbašić

[7][e-mail adresa]

                                                                                                                             

Zavičajni muzej Stjepan Gruber, Županja

[8][Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja e-mail za zahtjeve]

[9]www.zavicajnimuzejstjepangruber-zupanja.hr

Savska 3,

32270 Županja

Tel.+385 (0)32 83 71 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
7. mailto:[e-mail adresa]
8. mailto:[Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja e-mail za zahtjeve]
9. http://www.zavicajnimuzejstjepangruber-z...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org