Postupanje po reklamaciji od 17.02.2016. prijavljene Upravi za inspekcijske poslove

Neva Milunić made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Neva Milunić

Za: Ministarstvo gospodarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Podnijela sam reklamaciju obračuna troškova centralnog grijanja za 12.2015. i 01.2016. protiv tvrtke TI-SAN d.o.o. iz Svete Nedelje kao i Energa d.o.o. Rijeka. Reklamaciju sam podnijela putem [email address] i zaprimljena je 17.02.2016. pod urudžbenim brojem 2170-15-16-1. Predmet je dodijeljen rješavatelju Tržišna inspekcija, TI PJ Rijeka. Molila bih vas da me obavijestite u kojoj fazi je postupak po mojoj prijavi.

S poštovanjem,
Milunić Neva dipl.ing.građ.

Alumni Sonja left an annotation ()

Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, jer ionako imate pravo uvida u vlastiti spis kao stranka. Zahtjevi podneseni putem stranice Imamo pravo znati su javni, u sukladnosti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te vam ne mogu pomoći u pronalasku informacija o privatnoj osobi.

Izbjegavajte tražiti informacije o sebi jer ih po Zakonu o pravu na pristup informacijama nećete dobiti, a nepotrebno ćete izložiti vlastite podatke javnosti. Zakon se ne primjenjuje na stranke u postupcima već se pristup vlastitom predmetu može tražiti prema posebnim zakonima (npr. Zakonu o općem upravnom postupku, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o kaznenom postupku). Svatko ima pravo uvida u vlastiti spis.

Predlažemo da na Imamo pravo znati potražite stranicu dotičnog tijela javne vlasti te s desne strane potražite e-mail službenika za informiranje te pošaljete e-mail putem vaše privatne elektronske pošte, jer ćete time osigurati tajnost osobnih podataka.

Više o ovome možete pročitati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Reklamacije na proizvode ili usluge možete slati putem portala Reklamacije.net http://reklamacije.net