Postupanje po reklamaciji od 17.02.2016. prijavljene Upravi za inspekcijske poslove

Pisani zahtjev podnositelja Neva Milunić za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Neva Milunić

Za: Ministarstvo gospodarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:
Podnijela sam reklamaciju obračuna troškova centralnog grijanja za
12.2015. i 01.2016. protiv tvrtke TI-SAN d.o.o. iz Svete Nedelje
kao i Energa d.o.o. Rijeka. Reklamaciju sam podnijela putem [email
address] i zaprimljena je 17.02.2016. pod urudžbenim brojem
2170-15-16-1. Predmet je dodijeljen rješavatelju Tržišna
inspekcija, TI PJ Rijeka. Molila bih vas da me obavijestite u kojoj
fazi je postupak po mojoj prijavi.

S poštovanjem,
Milunić Neva dipl.ing.građ.

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, jer ionako imate pravo uvida u vlastiti spis kao stranka. Zahtjevi podneseni putem stranice Imamo pravo znati su javni, u sukladnosti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te vam ne mogu pomoći u pronalasku informacija o privatnoj osobi.

Izbjegavajte tražiti informacije o sebi jer ih po Zakonu o pravu na pristup informacijama nećete dobiti, a nepotrebno ćete izložiti vlastite podatke javnosti. Zakon se ne primjenjuje na stranke u postupcima već se pristup vlastitom predmetu može tražiti prema posebnim zakonima (npr. Zakonu o općem upravnom postupku, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o kaznenom postupku). Svatko ima pravo uvida u vlastiti spis.

Predlažemo da na Imamo pravo znati potražite stranicu dotičnog tijela javne vlasti te s desne strane potražite e-mail službenika za informiranje te pošaljete e-mail putem vaše privatne elektronske pošte, jer ćete time osigurati tajnost osobnih podataka.

Više o ovome možete pročitati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Reklamacije na proizvode ili usluge možete slati putem portala Reklamacije.net http://reklamacije.net

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: