Bodovni prag na dentalnoj medicini Medicinskog fakulteta u Splitu

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko je bodova imao zadnji upisani student 2022. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalne medicine u Split.

S poštovanjem,
Karlo T.