Cijene nekretnina iz informacijskog sustava tržišta nekretnina

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Postovani,

Ljubazno vas molim informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o prosjecnoj cijeni m2 nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart ili grad) u vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra.

Trazene podatke dostavite u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu te u digitalnom obliku na ovu email adresu. Nacin koristenja podataka je nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Vezani zahtjevi:

Nabava usluge – uspostave i korištenja informacijskog sustava tržišta nekretnina – eNekretnine i povezivanje s informacijskim sustavom prostornoga uređenja Republike Hrvatske (2015)
http://imamopravoznati.org/request/nabav...

Upute za rukovanje informacijskim sustavom tržišta nekretnina – eNekretnine
http://imamopravoznati.org/request/upute...

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) u kojem tražite informacije u sustavu eNekretnine o prosječnoj cijeni m2 nekretnina po lokaciji u vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra; a sukladno odredbi članka 23. stavka 1., šaljemo Vam informaciju kako slijedi:

Informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine nema opciju izražavanja prosječne cijene m2 nekretnina po lokaciji. Nadalje, člankom 57. i 58. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.) propisuje se tko može i koje podatke prikupljati te način izdavanja podataka. Članak 58. stavak 1. „Pravo pribavljanja podataka iz članka 57. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“. Isto tako odredbama članka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“, broj 114/15. i 122/15.), propisano je tko može biti ovlašteni korisnik eNekretnina. Prema istome Vi kao fizička osoba, ne možete biti ovlašteni korisnik aplikacije eNekretnine.

Slijedom navedenog, ne možemo Vam dostaviti tražene podatke.

S poštovanjem,

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Zahtjev za pristup informacijama,
Predmet: Cijene nekretnina iz informacijskog sustava tržišta nekretnina (ponovna uporaba)

DOPUNA ODNOSNO ISPRAVAK INFORMACIJA

Postovani,

Nastavno na vas prosli odgovor dostavljam ispravak svog zahtjeva te vas molim rjesavanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:

Ljubazno vas molim informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o cijeni nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart ili grad) u vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra (npr. na razini godine). Molimo da osobne podatke izuzmete prilikom dostave odgovora.

Trazene podatke dostavite u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu te u digitalnom obliku na ovu email adresu. Nacin koristenja podataka je nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
adresa - vec ranije dostavljena

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani,

kao što ste već ranije obaviješteni, člankom 57. i 58. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.) propisuje se tko može i koje podatke prikupljati te način izdavanja podataka. Članak 58. stavak 1. „Pravo pribavljanja podataka iz članka 57. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“. Isto tako odredbama članka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“, broj 114/15. i 122/15.), propisano je tko može biti ovlašteni korisnik eNekretnina. Prema istome Vi kao fizička osoba, ne možete biti ovlašteni korisnik aplikacije eNekretnine. Slijedom navedenog, ne možemo Vam dostaviti tražene podatke.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Postovani,
Hvala vam na vasem dopisu od 27.7., ali to se ne smatra odgovorom na Zahtjev za dopunu od 25.7. s obzirom jer sam u Zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacije (ponovna uporaba) trazio "molim informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o
cijeni nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart ili grad) u
vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra (npr.
na razini godine). Molimo da osobne podatke izuzmete prilikom
dostave odgovora."

Molim vas da dostavite trazene informacije odnosno rjesenje sukladno ZPPI-u, u suprotome Zahtjev za dopunu smatra se neodgovorenim i nakon isteka roka za odgovor moze se izjaviti zalba Povjereniku za informiranje radi sutnje administracije jer u vasem posljednjem dopisu nedostaje Uputa o pravnom lijeku i nije klasificirano kao rjesenje...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg,

1 privitaka

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjerenici.