Članstvo županije u udrugama

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite
primitak ovog emaila.

Informacija koja se traži:
- u kojim je sve udrugama ovo tijelo javne vlasti članica,
- koje je udruge osnivalo ovo tijelo javne vlasti.
Ukoliko vam je poznato, navedite datum zadnjeg stanja (odnosno dana pisanja izvjestaja).

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje tražene informacije elektronskim putem (na ovu elektronsku adresu)

S poštovanjem,
Katarina M*****

Zagrebačka županija

1 privitaka

Poštovana,

vezano uz Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama od 4. siječnja 2015.
godine u privitku prosljeđujemo odgovor na tražene informacije.

S poštovanjem,
Povjerenik za informiranje
Mato Jurić, dipl.iur.