Dali je i gdje dozvoljeno pušenje u krugu, dvorištu i zgradama KBC-a.

Zahtjev za pristup informacijama od zvonko bengez za Klinički bolnički centar Osijek

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Klinički bolnički centar Osijek

Molim da mi se putem e-pošte na što imam pravo i inzistiram na tome da na taj način učinite i dostavite na uvid pravilnik dali je i na kojim mjestima u krugu KBC-a, dvorišnim i zatvorenim prostorijama dozvoljeno pušenje.

S poštovanjem,

Zvonko Bengez

Za: Klinički bolnički centar Osijek
Poštovani, u članku 36. o kućnom redu piše da je zabranjeno pušenje pacijentima i svim djelatnicima za vrijeme obavljanja posla.Ne piše da je dozvoljeno pušenje Psihički oboljelim osobama.Stoga vas molim da mi pojasnite nejasnoće i razliku između zakona i vašeg kućnog reda.Te vas molim da mi odgovorite dali u čl. 8. pravilniku o kućnom redu ima elemenata diskriminacije po imovnom stanju, zadiranja u parava na privatnost i stavljanje pacijenata u diskriminirajući položaj sa obzirom da neke sobe imaju tv a neke nemaju.Pa stoga oni koji dođu u sobe bez tv-a moraju tražiti odobrenje što zahtjeva od pacijenata u istom članku.

Bengez Zvonko

S poštovanjem,

zvonko bengez

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

Poštovani,

Uporaba duhanskih proizvoda regulirana je pozitivnim propisima Republike
Hrvatske - Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih
proizvoda(NN 44/17) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,
154/14) koji se na Klinički bolnički centar neposredno primjenjuju. Osim
navedenog, u Kliničkom bolničkom centru Osijek primjenjuje se i Pravilnik
o kućnom redu, koji je javno objavljen na službenoj internet stranici, a
koji uvid možete obaviti preko sljedeće poveznice:

http://www.kbco.hr/wp-content/uploads/20...

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Marina Kralj, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

1 privitaka

Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva molim obratite pažnju na privitak.

S poštovanjem,

Marina Kralj, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove

Marina Kralj, Klinički bolnički centar Osijek

1 privitaka

Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva molim obratite pažnju na privitak.

S poštovanjem,

Marina Kralj, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove