Dali je i gdje dozvoljeno pušenje u krugu, dvorištu i zgradama KBC-a.

Pisani zahtjev podnositelja zvonko bengez za Klinički bolnički centar Osijek

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: zvonko bengez

Za: Klinički bolnički centar Osijek

Molim da mi se putem e-pošte na što imam pravo i inzistiram na tome
da na taj način učinite i dostavite na uvid pravilnik dali je i na
kojim mjestima u krugu KBC-a, dvorišnim i zatvorenim prostorijama
dozvoljeno pušenje.

S poštovanjem,

Zvonko Bengez

Spojite s ovim

Od: zvonko bengez

Za: Klinički bolnički centar Osijek
Poštovani, u članku 36. o kućnom redu piše da je zabranjeno pušenje
pacijentima i svim djelatnicima za vrijeme obavljanja posla.Ne piše
da je dozvoljeno pušenje Psihički oboljelim osobama.Stoga vas molim
da mi pojasnite nejasnoće i razliku između zakona i vašeg kućnog
reda.Te vas molim da mi odgovorite dali u čl. 8. pravilniku o
kućnom redu ima elemenata diskriminacije po imovnom stanju,
zadiranja u parava na privatnost i stavljanje pacijenata u
diskriminirajući položaj sa obzirom da neke sobe imaju tv a neke
nemaju.Pa stoga oni koji dođu u sobe bez tv-a moraju tražiti
odobrenje što zahtjeva od pacijenata u istom članku.

Bengez Zvonko

S poštovanjem,

zvonko bengez

Spojite s ovim

Od: Marina Kralj
Klinički bolnički centar Osijek

Poštovani,

Uporaba duhanskih proizvoda regulirana je pozitivnim propisima Republike
Hrvatske - Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih
proizvoda(NN 44/17) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,
154/14) koji se na Klinički bolnički centar neposredno primjenjuju. Osim
navedenog, u Kliničkom bolničkom centru Osijek primjenjuje se i Pravilnik
o kućnom redu, koji je javno objavljen na službenoj internet stranici, a
koji uvid možete obaviti preko sljedeće poveznice:

http://www.kbco.hr/wp-content/uploads/20...

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Marina Kralj, dipl.iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Marina Kralj
Klinički bolnički centar Osijek


Attachment Zvonko Bengez rje enje o odbijanju zahtjeva.docx
19K Download View as HTML


Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva molim obratite pažnju na privitak.

S poštovanjem,

Marina Kralj, dipl.iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Marina Kralj
Klinički bolnički centar Osijek


Attachment bengez zvonko.PDF.pdf
64K Download View as HTML


Poštovani,

u svezi Vašeg zahtjeva molim obratite pažnju na privitak.

S poštovanjem,

Marina Kralj, dipl.iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Klinički bolnički centar Osijek može: