Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim vas da mi dostavite u digitalnom obliku (PDF) tražene dokumente za uređenja plaže Grabrova u Jadranovu.
Traženi dokumenti su:
- lokacijska dozvola
- građevinska dozvola
- glavni projekt
- atestna dokumentacija za ugrađene građevne proizvode za materijal koji je korišten za nasipavanje mora
Molim odgovor preko sustava http://imamopravoznati.org/.

S poštovanjem,

Željko Smolčić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org