Za: Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Molim Vas da mi u pdf dostavite sve donacije , pomoći i sl. pravnim i fizičkim osobama u 2016 , 2017 i 2018 godini

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Poštovani,
sve tražene informacije u PDF obliku možete pronaći na našim web stranicama
www.pis.com.hr na sljedećim linkovima:

http://pis.com.hr/wp-content/uploads/201...
http://pis.com.hr/wp-content/uploads/201...
http://pis.com.hr/wp-content/uploads/201...
http://pis.com.hr/wp-content/uploads/201...
http://pis.com.hr/wp-content/uploads/201...

Lijep pozdrav,

Službenik za informiranje
Jasmina Mađaroš, mag. iur.

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Pravnik u odjelu općih i pravnih poslova

Ohridska 17, 32100 Vinkovci
Tel: 032/303-647
[broj mobitela]/304-3360
Email: [Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci e-mail za zahtjeve]
Web: www.pis.com.hr

Ova poruka sadrži povjerljive i/ili povlaštene i/ili autorskim pravom
zaštićene informacije te je namijenjena isključivo osobi ili osobama na koje
je naslovljena. Pristup ovoj elektroničkoj poruci od strane bilo koje osobe
osim onih kojima je namijenjena nije dozvoljen. Ako ste je primili uslijed
pogreške, molimo odmah obavijestite pošiljatelja. Nemojte čitati, kopirati,
upotrebljavati ili prikazivati njen sadržaj drugim osobama, te je obrišite.
Iako se vjeruje da ova poruka ne sadrži viruse ili bilo koji drugi
nedostatak koji bi mogao uzrokovati štetu računalnom sustavu, pošiljatelj ne
prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu neispravnim
prijenosom, virusima, vanjskim utjecajima, kašnjenjem i slično.
Hvala.

This message contains confidential and/or privileged and/or proprietary
information intended only for the use of the named addressee(s). Access to
this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s)
is unauthorized. If you have received it in error please notify the sender
immediately, do not read, copy, use or disclose its contents to any person
and delete the message.
Although this message is believed to contain no viruses and no other defects
(faults) that may cause damage to a computer system, the sender shall in no
way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of
transmission failures, viruses, external influences, delays and the like.
Thank you.

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Monday, February 4, 2019 9:41 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci
Subject: Donacije , pomoći

Za: Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Molim Vas da mi u pdf dostavite sve donacije , pomoći i sl. pravnim
i fizičkim osobama u 2016 , 2017 i 2018 godini

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6717 email]

Je li [Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci? Ako
da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org