Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Split osnivač

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Split

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Split

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Gradska četvrt Bačvice
2. Gradska četvrt Blatine Škrape
3. Gradska četvrt Bol
4. Gradska četvrt Brda
5. Gradska četvrt Grad
6. Gradska četvrt Gripe
7. Gradska četvrt Kman
8. Gradska četvrt Kocunar
9. Gradska četvrt Lokve
10. Gradska četvrt Lovret
11. Gradska četvrt Lučac Manuš
12. Gradska četvrt Meje
13. Gradska četvrt Mejaši
14. Gradska četvrt Metojak
15. Gradska četvrt Neslanovac
16. Gradska četvrt Plokite
17. Gradska četvrt Pujanke
18. Gradska četvrt Ravne Njive
19. Gradska četvrt Sirobuja
20. Gradska četvrt Spinut
21. Gradska četvrt Split 3
22. Gradska četvrt Sučidar
23. Gradska četvrt Šine
24. Gradska četvrt Trstenik
25. Gradske četvrt Varoš
26. Gradska četvrt Visoka
27. Gradska četvrt Žnjan
28. Mjesni odbor Donje Sitno
29. Mjesni odbor Gornje Sitno
30. Mjesni odbor Kamen
31. Mjesni odbor Slatine
32. Mjesni odbor Srinjine
33. Mjesni odbor Stobreč
34. Mjesni odbor Žrnovnica

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Denis Krnić, Grad Split

Poštovani,

Možete li pojasniti upit?

Srdačno.

Denis Krnić
Stručni suradnik za informiranje
GRAD SPLIT
Obala kneza Branimira 17
Tel: +385 21 310-094
E-mail: [Grad Split e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Denis Krnić

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

Primjer jednog vašeg mjesnog odbora te njegov OIB:
https://infobiz.fina.hr/public/OIB-90129...

Molim vas dostavu popisa svih mjesnih samouprava kojima je Grad Split osnivač, te njihove pripadajuće OIB brojeve.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg,

2 privitaka

From: Kristina Čuvalo <[1][e-mail adresa]>
Date: Tue, Feb 21, 2023 at 7:47 AM
Subject: RE: 008-03/23-01/179
To: [2][e-mail adresa] <[3][e-mail adresa]>
Cc: Pisarnica <[4][e-mail adresa]>

Poštovani

 

U prilogu dostavljamo traženo

 

Srdačan pozdrav

 

Kristina Čuvalo
Voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i
međunarodnu suradnju
GRAD SPLIT
Obala kneza Branimira 17
Tel: +385 21 310-238
E-mail: [5][e-mail adresa]

From: Pisarnica [mailto:[6][e-mail adresa]]
Sent: 20. veljače 2023. 8:23
To: Kristina Čuvalo <[7][e-mail adresa]>
Cc: [8][e-mail adresa]
Subject: 008-03/23-01/179

 

 

 

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis Povjerenika za informiranje.

 

Srdačan pozdrav

 

Pisarnica

 

[9]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

Hrvatska

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[e-mail adresa]
7. mailto:[e-mail adresa]
8. mailto:[e-mail adresa]
9. http://www.pristupinfo.hr/