Dostava sektorske analize za potrebe izrade Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Temeljem prava na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela molimo Vas da nam dostavite sektorsku analizu koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo za potrebe Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću i to onu koja je zadnja izrađena (pretpostavljamo u 2017. godini, ali ako ne postoji onda neka ranija analiza).

S poštovanjem,

Udruga BIOM

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 24. svibnja 2018. godine kojim tražite sektorsku analizu Ministarstva znanosti i obrazovanja za potrebe Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, uz ispriku na kašnjenju, u privitku vam dostavljamo traženo.

S poštovanjem,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

prikazati citirane dijelove