Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Glazbena škola Josipa Hatzea, Split kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Glazbena škola Josipa Hatzea, Split ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Glazbena škola Josipa Hatzea

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Marija Hajdic, Glazbena škola Josipa Hatzea, Split

Poštovana,

slijede odgovori:

1. Ne.
2. -
3. Ne.
4. -
5. -

--
Marija Hajdić dipl. prav.
tajništvo škole

Glazbena škola Josipa Hatzea
Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21 000 Split

OIB: 89701365702, MB: 3426432
žiro račun: HR9523300031100114472

tel/fax: 021/480-049,021/480-080
www.gsjh.hr

prikazati citirane dijelove