Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je uspješan.

Za: Osnovna škola 'Dobriša Cesarić', Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Branko Barač,

1 privitaka

Poštovani,
u privitku dopisa šaljem vam kodeks odijevanja u OŠ "Dobriša Cesarić"
Osijek.
Kodeks je integralni dio Pravilnika o kućnom redu i usvojen je na 7.
sjednici Školskog odbora 18. prosinca 2013. godine od kada je i stupio na
snagu.
Nemamo posebnu skupinu za praćenje jer to obavljaju svi učitelji škole, od
dežurnih nastavnika do razrednika.
 
S poštovanjem,
Branko Barač, tajnik škole