Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola 'Matija Gubec' Cernik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

OŠ "Matija Gubec" Cernik,

OŠ "Matija Gubec" Cernik

Poštovana,
na Vaš zahtjev od 19.09.2016. godine dostavljamo Vam sljedeću informaciju:

Osnovna škola "Matija Gubec" Cernik nema propisani kodeks odijevanja za
učenike niti za učitelje, odnosno ostale zapslenike škole.
Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u
Osnovnoj školi "Matija Gubec" Cernik, u članku 24., uređen je
primjeren način odijevanja u školi.
Etički kodeks možete pronaći na web stranici škole
www.os-mgubec-cernik.skole.hr.

S poštovanjem !

Tajnica:
Ljilja Mihalić

19.9.2016. u 13:46, Hanna Mohar je napisao/la:

prikazati citirane dijelove