Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Graditeljska škola Čakovec kao dio skupine poslane na 1000 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Graditeljska škola Čakovec ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Graditeljska škola Čakovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Mail Delivery Subsystem, Graditeljska škola Čakovec

2 privitaka

The original message was received at Sun, 18 Sep 2016 22:37:29 +0200
from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged)

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[e-mail adresa]
(reason: 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-25451-1474231050-2>)
(expanded from: <[Graditeljska škola Čakovec e-mail za zahtjeve]>)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to imap.skole.hr.:

prikazati citirane dijelove

<<< 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-25451-1474231050-2>
554 5.0.0 Service unavailable

Natalija Kozar, Graditeljska škola Čakovec

Poštovana,
Graditeljska škola Čakovec nema propisan način odijevanja za učenike niti za nastavnike.

S poštovanjem,

Natalija Kozar, dipl. iur.
Tajnica Graditeljske škole Čakovec

prikazati citirane dijelove