Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola Berek, Berek ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola Berek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Dušica Vunić, Osnovna škola Berek, Berek

Poštovana,
u OŠ Berek ne postoji propisani kodeks odijevanja, niti za učenike, niti za radnike Škole. Svi učenici dolaze u Školu čisti i uredni odjeveni u skladu sa svojom dobi, svojim željama i mogućnostima, kao i radnici škole. Za sada se nisu pokazale potrebe niti su iskazane želje od strane učenika, roditelja ili radnika škole za uvođenjem kodeksa odijevanja.

Srdačno!
----------------------------------------
Dušica Vunić
ravnateljica Osnovne škole Berek
Berek 73, HR-43232 Berek

tel.: 043 / 548 125
mob.: 095 / 448 0280
----------------------------------------

prikazati citirane dijelove