Poštovani,   Sukladno traženju dostavljamo informacije:      1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.      1 Zak...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Berek, Berek prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, u OŠ Berek ne postoji propisani kodeks odijevanja, niti za učenike, niti za radnike Škole. Svi učenici dolaze u Školu čisti i uredni odjeve...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?