Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Braće Radića, Donji Muć

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Osnovna škola Braće Radića, Donji Muć

1 privitaka

Poštovana, 

U prilogu dostavljam  odgovor na vaš zahtjev za  pristup informacijama.

S poštovanjem,

Anamarija Blajić, tajnica

Citiram Hanna Mohar <[1][ZPPI #2431 email]>:

Za: Osnovna škola Braće Radića, Donji Muć

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
    dostavi informacija:

    Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
    standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
    iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
    učitelja/profesora/predavača.

    Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
    odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
    kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
    vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
    odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
    kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
    odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
    (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
    i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
    postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
    tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
    skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
    ako su vanjski suradnici.

    Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
    Hanna Mohar

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [2][ZPPI #2431 email]

    Je li [3][Osnovna škola Braće Radića, Donji Muć e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
    pristup informacijama zahtjeve za Osnovna škola Braće Radića, Donji
    Muć? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

 

OŠ BRAĆE RADIĆA, Bračević
Vrba I 11
21203 Donji Muć
Tel: 021/810 174

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #2431 email]
2. mailto:[ZPPI #2431 email]
3. mailto:[Osnovna škola Braće Radića, Donji Muć e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers