Dress code u hrvatskim školama

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Osnovna škola Centar, Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Osnovna škola Centar, Pula

2 privitaka

Poštovana,
nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim
školama od dana 19. rujna 2016. godine daje se kako slijedi:

1. Osnovna škola Centar nema poseban kodeks kojim je propisan način
odjevanja za učenike već je on naveden u Kućnom redu OŠ Centar ( članak
25.) - donesen 9.11. 2015. godine.
2. Osnovna škola Centar nema posebno propisan način odjevanja za učitelje i
ostale zaposlenike škole već je člankom 24. Etičkog kodeksa neposrednih
nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Centar propisan
izgled i odjeća učitelja i stručnih suradnika - donesen 9. 11. 2015. godine.

Etički kodeks neposrenih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠ Centar
i Kućni red OŠ Centar objavljeni su na web stranici škole;
http://os-centar-pu.skole.hr/op_i_akti_s...

Lijep pozdrav!
Karmen Zekić-Žgomba, dipl.iur.
Tajnica OŠ Centar
Službenik za informiranje OŠ Centar

----- Original Message -----
From: "Hanna Mohar" <[ZPPI #2446 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola Centar, Pula"
<[Osnovna škola Centar, Pula e-mail za zahtjeve]>
Sent: Monday, September 19, 2016 1:56 PM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim školama

Za: Osnovna škola Centar, Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #2446 email]

Je li [Osnovna škola Centar, Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Osnovna škola Centar, Pula? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------