Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Škola Han, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

Poštovana,

Odgovori na sva pitanja iz Vašeg upita su negativna. Škola nema
propisan način odijevanja niti za učenike, niti za učitelje, a nema
niti skupinu koja prati provedbu istoga.

Lijep pozdrav

Službenik za informiranje Jelena Vrgoč