Dress code u hrvatskim školama

Osnovna škola Biograd ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Osnovna škola Biograd

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Joško, Osnovna škola Biograd

OŠ BIOGRAD
Biograd na Moru, 30. 09. 2016.

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim školama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljam odgovore na zaražena pitanja:
1. Škola nema propisan način odijevanja za učenike
2. Škola nema propisani način odijevanja za učitelje
3. Škola nema skupinu za praćenje provedbe kodeksa odijevanja u školi.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Joško Brtan, prof.

prikazati citirane dijelove