Elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu elaborata Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, kako je spomenuto u planu kvalitete zraka
PPs_HR00ZG_BaP_PM10_PM10_NO2_O3_2018 (SGGZ 5/15)
(https://eko.zagreb.hr/UserDocsImages/arh...

"S obzirom na utvrdena prekoračenja, obaveza Grada Zagreba je izraditi Akcijski plan
za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu (u nastavku: Akcijski plan). Ovaj akcijski
plan izraden je na osnovi istoimenog elaborata što ga je izradio ovlaštenik EKONERG -
Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz [osobni podaci uklonjeni], Koranska 5."

Trazenu informaciju dostavite na ovu elektronsku adresu. Ukoliko je trazena informacija objavljena na webu, molim vas puni link do datoteke na vasim web stranicama.

Molim vas potvrdu o zaprimanju emaila.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
dana 6.05.2019. zaprimili smo Vaše zahtjeve za pristup informacijama u kojima je zatražena u elektronskom obliku dostava: elaborata Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i studija naplate zagušenja koja izrađena u okviru projekta CIVITAS/ELAN kojem je određeno područje uspostave tzv. Ekozone veličine cca 2 km2 u gradskom središtu. S time u vezi od Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba dostavljena nam je sljedeća informacija:
"Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša ne posjeduje traženu Studiju naplate zagušenja koja je izrađena u sklopu projekta CIVITAS/ELAN čiji je koordinator bio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
Sve publikacije, priručnici i studije vezane uz ovaj projekt dostupne su na internetskim stranicama na poveznici: https://civinet-slohr.eu/hr/multimedija/... .

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba (sl. gl. 5/15) dostupan je na službenim stranicama Grada Zagreba ( https://eko.zagreb.hr/propisi-i-akti-gra... )."

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Viša stručna savjetnica - Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovana,
Pobrkali ste u vasem odgovoru 2 odvojena zahtjeva. Ovaj predmet se odnosi na:

***Elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba***

Kao sto sam citirao u izvornom zahtjevu, u samom akcijskom planu kojeg imam i nema potrebe da ga ponovno saljete, pise da he taj akcijski plan sastavljen na temelju istoimenog elaborata kojeg je izradio ovlaštenik EKONERG -
Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

S obzirom da je mozda doslo do zabune jer ste u odgovoru naveli da nema elaborata dok u akcijskom planu pise drugacije - molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu te dostavite navedeni elaborat koji je spomenut u akcijskom planu kao sto sam citirao.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija tj. Elaborat Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada, obavještavam Vas da je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša dostavilo odgovor sljedećeg sadržaja:

"Nastavno na zahtjev za pristup informacijama gospodina Miroslava Schlossberga iz [osobni podaci uklonjeni], [osobni podaci uklonjeni], kojim se traži elaborat Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba što ga je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. Institut za energetiku i zaštitu okoliša iz [osobni podaci uklonjeni], Koranska 5, zaprimljen 15. svibnja 2019. od službenice za informiranje, gospođe Ljiljane Podunajec, upućujemo Vas da je isti dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba na poveznici: https://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt... ."

S time u vezi, temeljem članka 23. stavka 1. točke 3. obavještavamo Vas da je zatražena informacija javno objavljena.

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Viša stručna savjetnica - Službenica za informiranje