Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zahtjev je uspješan.

Za: Vodovod i kanalizacija, Karlovac

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Božica Rataić, Vodovod i kanalizacija, Karlovac

1 privitaka

Poštovana,

 

Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, već godinama posluje u
skladu sa Zakona o zaštiti  potrošača.

U sladu sa člankom 10. stavkom 2., navedenog Zakona omogućili smo
potrošaču podnošenje pisanog

prigovora putem pošte, telefaksa i elektroničke
pošte.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          U
skladu sa stavkom  3. istog članka u poslovnim prostorijama vidljivo smo
istaknuli obavijest o načinu
                                                                                                                                                                                                                                                                              podnošenja
pisanog prigovora, kako slijedi:

 

1.) Poštanska adresa za podnošenje prigovora:           VODOVOD I
KANALIZACIJA
d.o.o.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                       
            Gažanski trg
8                                                                                                    
                                                                                                                                                                                           
                                                                      
                                                                                              
           47 000 KARLOVAC

2.) Telefaks za podnošenje prigovora: 047 649 101

 

3.) Elektronička pošta za podnošenje prigovora: [e-mail adresa]

    

S poštovanjem

 

BOŽICA RATAIĆ

dipl. politolog

Stručni suradnik za odnose s javnošću

[1]cid:[email protected]

 

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gažanski trg 8,

47000 KARLOVAC

[2]www.vik-ka.hr

e-mail: [3][e-mail adresa]

tel: 047 649-145

mob: 099 499 0532

 

 

References

Visible links
2. http://www.vik-ka.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]