Financijski izvještaj o troškovima informativnih i edukativnih aktivnosti DIP-a

Zahtjev za pristup informacijama od Dražen Hoffmann za Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani/e,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se dostavi financijski izvještaj o troškovima vezanima uz informativne i edukativne aktivnosti koje je Državno izborno povjerenstvo provelo u ukupnom razdoblju provedbe aktivnosti vezanih uz izbor za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Konkretno, molim za dostavu financijskog izvještaja iz kojeg su vidljivi troškovi Državnog izbornog povjerenstva za informativne, edukativne i promotivne aktivnosti provedene putem svih medijskih kanala, te troškovi tiska i postavljanja odn. distribucije za eventualno proizvedene tiskane materijale (plakati, letci i sl.).

Molim da mi financijski izvještaj bude dostavljen razdijeljen po stavkama, po mogućnosti na 5. razini detaljnosti prikaza.

Molim da mi se traženi podaci dostave u elektroničkom obliku, u strojno čitljivom formatu (.xls ili njegovom ekvivalentu).

Unaprijed zahvaljujem na pruženim informacijama i pozdravljam Vas s poštovanjem,

Dražen Hoffmann, Gong