Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Sveta Nedelja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Službenik za informiranje, Grad Sveta Nedelja

4 privitaka

Poštovana,

Sukladno traženju u prilogu dostavljam traženu informaciju.
Molim potvrdite primitak ovog mail-a.

S poštovanjem,

Roberta Ciglar
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Službenik za informiranje

Poštovana,

Hvala Vam na odgovoru, stigao je.

S poštovanjem,

Melisa Skender