Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Gordana Dugorepec, Grad Zabok

2 privitaka

Poštovana gospođo Skender,

 

u privitku Vam dostavljam  odgovor na Vaše pitanje vezano uz financiranje
medija.

Kao što se vidi iz odgovora nema donacija iz proračuna temeljem raspisanih
natječaja ili temeljem suvlasništva u mediju ( nema suvlasništva).
 Isplate se vrše samo temeljem sklopljenih ugovora, za  oglašavanje 
povremenih manjih članaka ili oglasa temeljem narudžbenica, a samo u
izuzetnim slučajevima temeljem Zaključka gradonačelnika kao što smo imali
slučaj su

povodom zahtjeva Radia KAJ d.o.o., Haendelova 4, Zagreb, za
sufinanciranjem projekta „Dajmo djeci korijene i krila“.

 

S poštovanjem,

 

         

Gordana Dugorepec,dipl. polit.

viša stručna suradnica

Ured Grada    

Tel. 049/587-761

Faks. 049/587-757

Mob.098 976 4335

[1]www.zabok.hr

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zabok.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org