Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Otok kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Otok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

3 privitaka

Poštovana Gospođo SKENDER,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavljam Vam tražene dokumente u privitku koji se odnose na financiranje medija iz proračuna Grada Otoka.

Službenik za informiranje
Mirko Martinović

2 privitaka

Poštovana Gospođo Skender,
zahvaljujem na strpljenju i razumijevanju.

Srdačan pozdrav,

Službenik za informiranje
Mirko Martinović, prof.