Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Rasinja

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Rasinja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Rasinja


Attachment Pristup informacijama Melisa Skender.docx
27K Download View as HTML


Spojite s ovim

Gđa. Šimić - komentar ()

U odgovoru stoji "da ubuduće sve zahtjeve dostavljate na e-mail adresu [email protected]".

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Rasinja može: