Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Veliki Bukovec kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Veliki Bukovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Općina Veliki Bukovec

2 privitaka

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve]>: host mx.iskon.hr[213.191.142.115] said: 550 5.7.1
<[Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve]>: Recipient address rejected: User unknown (in reply to
RCPT TO command)

Sent request to Općina Veliki Bukovec again, using a new contact address.

Opcina Veliki Bukovec, Općina Veliki Bukovec

Poštovana,
Općina Veliki Bukovec u 2016. i 2017. godini sklopila je Ugovor sa Radio
Ludbregom, te se za ugovorene usluge plaća mjesečni iznos od 562,50 kuna.
Službeni akti objavljuju se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, te
nemam saznanja o sklopljenom ugovoru o objavi istih., vjerojatno je na
razini županije sklopljen ugovor za sve gradove i općine s područja
Varaždinske županije.
Lp,
JUO Općine Veliki Bukovec
Zamjenik službenika za informiranje
Aleksandra Bračko

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org