Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Preko

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Milena Brizic, Općina Preko

Poštovani,

Temeljem Vašeg upita od 21.listopada 2017.godine,
obavještavamo Vas da Općina Preko tijekom 2016. i 2017. godine nije
sklapala ugovore o materijalnim uslugama s medijima,
već objavljuje po potrebi oglase, natječaje i sl. u narodnim
novinama i Zadarskom listu. Isto tako, tijekom navedenih godina, u Općini Preko
nisu raspisivani natječaji za medije, na temelju kojih bi isti primali
subvencije ili donacije.

S poštovanjem

Službenik za informiranje
Milena Brižić

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Preko

Poštovana,

hvala Vam na odgovoru i molim da ga dopunite iznosom za usluge u Zadarskom listu prošle i ove godine.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Milena Brizic, Općina Preko

Poštovani,
Iznos za usluge uplaćenih tvrtki RTD d.o.o. Zadar za 2016.godinu za razne oglase iznosi
53.850,oo kuna. U ovoj godini zaključno sa današnjim danom, usluge oglasa
uplaćenih tvrtki RTD d.o.o. Zadar iznose 16.148,33 kune.

S poštovanjem

Službenik za informiranje
Milena Brižić

prikazati citirane dijelove